Discount

Nizozemská žánrová malba / Dutch genre painting

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2014

Place:

Praha

Language:

English, Czech

Number of pages:

224

ISBN:

978-80-7480-019-1

catalog printed-publication

375 Kč250 Kč

in stock

Buy

Česko-anglická publikace velkorysého formátu pojednává o nizozemské žánrové malbě, nejvyhledávanějším a nejosvědčenějším sběratelském artiklu doby baroka. Žánrová malba se naplno rozvinula po vzniku samostatné Republiky spojeného Nizozemí („Holandska“) v roce 1585 a v té době také začalo nizozemské umění pronikat do evropských šlechtických obrazáren. Také v zemích Koruny české se v době baroka formovaly skvělé šlechtické umělecké kolekce, dnes soustředěné v Národní galerii v Praze, ve fondu Pražského hradu nebo ve sbírkách českých hradů a zámků. Publikace je vybavena mnoha barevnými reprodukcemi.

Obsah:
 • Ante quem
 • Tak zvaný "žánr"
 • Ke sbírkám a sběratelům
 • Od dob biblických
 • Profil venkova
 • Odvrácená tvář moudrosti
 • Od kouzel po medicínu
 • V náruči Venušině
 • V závětří domova
 • Obživa, práce, poslání
 • Společnost, povyražení
 • Hudba, tanec, veselice
 • Závěr
 • Výběrový slovník autorů
 • Bibliografie

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)