Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2014

Place:

Praha

Language:

Czech

ISBN:

978-80-7480-009-2

100 Kč

in stock

Buy

0 Kč

PDF 4,08 MB

Download

 

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 45

Metodika si klade za cíl především zlepšit v procesu správy a provozu veřejnosti zpřístupněných památek informovanost o hodnotě orientálních koberců. Tím vytvořit základní předpoklad pro zlepšení jejich inventarizace, péče o ně i jejich prezentace.

Text je rozdělen na sedm kapitol. Jejich autoři podávají přehled o historické i současné funkci koberců v dějinách evropské obytné kultury, popis jejich výroby, materiálů a barev a následně specifikaci charakteru jednotlivých významných výrobních oblastí. V dalších kapitolách pak uvádějí pravidla průzkumu, evidence a klasifikace koberců, profesionální principy jejich fotografické dokumentace a především dnes tolik potřebné rady k průběžné kontrole jejich stavu a preventivní péči o ně. Závěrečná kapitola pak přináší rámcová pravidla pro prezentaci koberců v zámeckých instalacích. Připojena je též výběrová bibliografie a výkladový slovník nejčastěji užívaných odborných pojmů.

Obsah:
 • Orientální koberce a jejich funkce ve vývoji evropského interiéru
  J. Štulc
 • Výroba koberců, techniky a materiály
  J. Dřevíkovská, Z. Klimtová
 • Hlavní produkční oblasti
  Z. Klimtová
 • Metodika průzkumu, evidence a klasifikace orientálních koberců
  Z. Chudárek, J. Štulc
 • Fotografická dokumentace koberců a tapiserií
  L. Bezděk
 • Preventivní péče o koberce a režim jejich uložení v historických interiérech a depozitářích; konzervace a restaurování poškozených koberců
  J. Dřevíkovská
 • Doporučení k prezentaci koberců v historických interiérech
  Z. Chudárek, J. Štulc

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop