Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2011

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

88

catalog printed-publication

110 Kč

Out of stock

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 1,98 MB

Download
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 41
 
Metodika je věnovaná možnostem elektronické pasportizace památkových objektů, jejich areálů a konkrétní (nejenom mobiliární) náplně. Rozsáhlý prostor je věnován digitalizaci plošných a obrazových předloh. Podrobně jsou vysvětleny jednotlivé parametry procesu digitalizace, teoreticky zdůvodněné a experimentálně doložené. V souvislosti s digitalizací prostorových předloh je pozornost práce směrována na problematiku prostorových (geografických) dat a na metody jejich pořízení a zpracování. Závěr metodiky patří popisu metod pro digitalizaci plošných a prostorových předloh v jejich využití v moderní evidenci zpřístupněné památky.

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)