Mikroklima v historických interiérech

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2011

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

Czech, English, German

Number of pages:

72

ISBN:

978-80-87104-82-8

60 Kč

Out of stock

0 Kč

PDF 1,19 MB

Download
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 39

Publikace je určena vlastníkům a správcům památkových objektů s památkovými interiérovými instalacemi a dalším pracovníkům pečujícím o památkově cenné interiéry s památkovými interiérovými instalacemi. Objasňuje kromě podstaty působení vlhkosti vzduchu i značný význam pohybu vzduchu a vlivu jeho proudění na přenos tepla a výměnu vlhkosti mezi přítomnými tělesy. Stručně zmiňuje rozhodující význam vlhkostní sorpční rovnováhy mezi vzduchem a hygroskopickými materiály, z nichž jsou vytvořena jak chráněná díla, tak stavební konstrukce interiérů.

Obsah:

Úvod

Předmluva

Problém vlhkosti v památkových interiérech: 

 • Vliv venkovního prostředí na památkové interiéry
 • Obecně o vlhkém vzduchu
 • Vlhký vzduch a materiály památkových předmětů
 • Vlhkostní rovnováha materiálů
 • Vlhký vzduch v h-x diagramu
 • Důležitost vlhkostní rovnováhy

Co ovlivňuje působení vlhkosti v interiérech: 

 • Přenos a výměna tepla
 • Proudění vzduchu
 • Vynucené proudění
 • Přirozená (samovolná) teplotní konvekce
 • Komínový jev u vysokých staveb

Problémy interiéru: 

 • K vlhkosti mobiliáře a stavby
 • Vlhkostní setrvačnost interiéru
 • Další vlastnosti konvekce
 • Sálavé teplo
 • Měření teploty a vlhkosti v interiérech

Závěr

Souhrn, Summary, Zusammenfassung

Anotace

Klíčová slova

Literatura

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop