Zděná boží muka v jižních Čechách

Detailed information

Year:

2009

Place:

České Budějovice

Language:

Czech

Number of pages:

256

ISBN:

978-80-85033-16-8

500 Kč

Sold out

500 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in České Budějovice

V průběhu tří staletí bylo na území jižních Čech postaveno více než dvě stě zděných pilířků a sloupků božích muk. Označovala místa uložení ostatků padlých vojáků a bývala připomínkou i jiných tragických událostí. Někdy byla využívána jako mezníky na hranicích katastrů obcí, sloužila jako rozcestníky, zejména ale byla místem určeným k modlitbě, zastavení a rozjímání na cestách, k prosbám vznášeným za úrodu, déšť, uzdravení, narození dítěte či mnoho dalších potřeb. Jsou dokladem snahy vepsat do krajiny část kolektivní paměti i projevem obecně lidské touhy po blízkosti Boží. Autor je odborným pracovníkem státní památkové péče, kniha završuje jeho mnohaleté výzkumy terénu, map i archivních pramenů. Na tuto publikaci navazuje obdobně koncipovaný titul věnující se jihočeským kamenným božím mukám.

Obsah:

PŮVOD, FUNKCE A POSLÁNÍ ZDĚNÝCH BOŽÍCH MUK

OBECNÝ HISTORICKÝ VÝVOJ ZDĚNÝCH BOŽÍCH MUK

CHARAKTERISTIKA REGIONŮ

ZDĚNÁ SLOUPKOVÁ BOŽÍ MUKA

ZDĚNÁ PILÍŘKOVÁ BOŽÍ MUKA

  • Pilířková boží muka s vysazenými kaplicemi
  • Boží muka s hmotově shodnými kaplicemi zakončenými jehlancovou stříškou
  • Boží muka s hmotově shodnými kaplicemi zakončenými sedlovou stříškou
  • Boží muka s neoddělenou kaplicí
  • Pilířková boží muka s potlačenou funkcí vrcholové kaplice

BOŽÍ MUKA PŘECHODNÉHO TYPU

  • Trojboká boží muka

BOŽÍ STOPY V KRAJINĚ

SUMMARY / ZUSAMMENFASSUNG

PRAMENY A LITERATURA

REJSTŘÍK

ZDĚNÁ BOŽÍ MUKA V JIŽNÍCH ČECHÁCH (mapová příloha)

                                                          

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop