Obnova okenních výplní a výkladců

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2010

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

147

ISBN:

978-80-87104-58-3

80 Kč

Out of stock

0 Kč

PDF 1,98 MB

Download
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 38

Na konci roku 2010 vydal Národní památkový ústav metodickou publikaci věnovanou obnově okenních výplní a výkladců, která doplňuje a rozšiřuje platnou metodiku „Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů“ z roku 2004. Na vzniku nové publikace se podílel kolektiv autorů, z nichž každý zpracoval své téma v samostatné kapitole. Přínosem je nejen výsledná podoba předkládané publikace, ale i diskuse, která doprovázela její přípravu.

Metodika je určena nejen profesionálním památkářům, ale i projektantům a vlastníkům. Snaží se oslovit také vlastníky nechráněných staveb v duchu názoru, že památky chráníme pro jejich hodnotu. Největší pozornost je věnována oknům, protože se jedná o významnou součást architektonického dědictví ohroženou zánikem. Ohrožuje ji jak ztráta dochovaných historických oken, tak rezignace na užívání odpovídajících materiálů a architektonických forem u oken nových. Cílem publikace je sjednotit věcná kritéria tak, aby při naplňování účelu zákona o státní památkové péči byly srovnatelné situace posuzovány shodně. Zároveň metodika poskytuje potřebné informace. Názory nejen formuluje, ale i vysvětluje.

Publikace má 147 stran a text doprovází množství fotografií a ilustrací.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop