Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru

Detailed information

Year:

2009

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

224

ISBN:

978-80-85034-52-3

catalog printed-publication

199 Kč

in stock

Buy

199 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

 

Publikace se věnuje ostravsko-karvinskému černouhelnému revíru. Zabývá se jeho územními a geologickými poměry, historií dobývání v této oblasti, technickým a stavebním vývojem, přináší přehled nejdůležitějších podnikatelů a těžebních společností, kteří měli stěžejní význam na rozvoj tohoto průmyslového odvětví. Hlavní částí publikace je však podrobný katalogový přehled všech kulturních památek OKR, doplněný registrem úvodních důlních děl a seznamy literatury i pramenů.

English version: Cultural Monuments of the Ostrava-Karviná Coalfield.

Obsah:

ÚVOD

POPIS OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

 • Územní poměry
 • Geologické poměry

HISTORIE DOBÝVÁNÍ V OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU

 • Počátky hornické činnosti a první nálezy uhlí
 • Mělké dobývání
 •    Hlubinné dobývání
 •    Počátky hlubinného dobývání
 •    Západní část revíru
 •    Východní část revíru
 •    Rozmach hlubinného dobývání v poslední čtvrtině 19. a na začátku 20. století
 •    Období 1. světové války a meziválečný vývoj
 •    Období 2. světové války
 •    Znárodnění dolů a poválečný vývoj
 •    Částečný útlum a opětovné zvyšování těžby uhlí
 •    Útlum těžby
 • Vývoj památkové ochrany a hodnocení průmyslového dědictví

TECHNICKÝ A STAVEBNÍ VÝVOJ

 • Stolové dobývání
 • Mělké dobývání
 • Hlubinné dobývání
 • Mechanizace dobývání
 • Svislá důlní doprava a těžní stroje
 • Kompresory
 • Jámové (těžní) budovy
 •    Úhlový (rohový) typ těžní budovy
 •    Lineární (podélný) typ těžní budovy
 •    Centrální typ těžní budovy
 • Těžní věže
 •    Zděné těžní věže
 •    Pyramidální těžní věže
 •    Vzpěrová těžní věž anglického typu / Tomsonův kozlík
 •    Vzpěrová těžní věž německého typu
 •    Individuální konstrukce těžních věží
 •    Těžní věže s nadzemní strojovnou
 • Centrální jámy
 • Strojovna jako ústřední provozní objekt
 • Vývoj architektonické koncepce

PODNIKATELÉ A TĚŽEBNÍ SPOLEČNOSTI

 • Arcibiskupství olomoucké
 • Báňská a hutní společnost (BHS) / Rakouská
 • báňská a hutní společnost / Báňská a hutní společnost, a. s.
 • Bludovští
 • Doubravské a orlovské uhelné těžířstvo
 • Doubravsko-orlovská důlní společnost
 • Eichendorf sv. p., Johann Friedrich
 • Geymüller, Johann Heinrich
 • Grutschreiber sv. p., Johann Adam
 • Gutmann, Wilhelm, David, Max
 • Handwerk, Franz
 • Harrach hr., Franz Ernst
 • Hesse, Josef; Sahl, Samuel
 • Kamenouhelné doly Orlová-Lazy
 • Klein, František, Albert, Lubor, Hubert
 • Laryš / Larisch-Mönnich, hr., Jan Florian Erdman, Jan Josef, Heinrich st., Johann, Eugen / Kamennouhelné doly Jeho Excelence Johanna hr. Larisch-Mönnicha / Hraběcí Larisch-Mönnichovy uhelné a koksárenské závody v Karviné
 • Magerle, František / Těžířstvo Magerle a spol
 • Miesbach, Alois; Drasche, Heinrich
 • Mattencloit sv. p., Anton, Nicolaus
 • Orlovsko-lazecké těžířstvo / Společnost Gorgosch a spol. / Orlovsko-lazecké těžířstvo Ostravská báňská akciová společnost, dříve kn. Salm (OBS)
 • Ostravsko-karvinská montánní společnost (OKBS) / Kamenouhlené doly Jeho excelence Eugena hr. Larisch-Mönnicha v Petřvaldě / Důlní závod Heinrichovo štěstí hr. Eugena Larisch-Mönnicha v Petřvaldě / Státní báňské ředitelství v Porubě u Orlové
 • Ostravsko-karvinské doly, národní podnik (OKD)
 • Rakouská alpinská montánní společnost (RAMS)
 • Rakousky stát / C. k. kutací a vrtební komise
 • Reibnitz sv. p., Ernst Wilhelm
 • Rothschild, Salomon Mayer, Anselm Salomon, Albert Salomon
 • Salm-Raifferscheidt kn., Hugo Karl, Hugo Karl Franz, Hugo Leopold
 • Severní dráha Ferdinandova (SDF) / Výhradně privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda / C. k. výlučně privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda / Kamenouhelné doly C. k. priv. Severní dráhy císaře Ferdinanda
 • Stucker sv. p. z Wayersdorfu, Hubert
 • Těšínská komora / Knížecí těšínská komora / Kamenouhelné doly Jeho císařské výsosti arcivévody Albrechta
 • Těžířstvo Marie Anna / Moravskoostravské kamenouhelné těžířstvo Marie Anna
 • Těžířstvo Žofiina jáma v Porubě
 • Thomke, Georg
 • Uhelná společnost a koksovna v Moravské Ostravě
 • Vítkovické těžířstvo / Vídeňské těžířstvo
 • Vítkovické horní a hutní těžířstvo (VHHT)
 • Vítkovické kamenouhelné doly (VKD) / Společnost spojených vítkovických kamenouhelných dolů
 • Vladimír Vondráček a spol.
 • Vondráček, Ignác, Vladimír
 • Wilczek hr., Franz Josef, Stanislav, Johann Nepomuk Maria / Kamenouhelné doly Jeho excelence hr. Františka Josefa v. Wilczeka / Kamenouhelné doly Jeho excelence hr. Johanna Nepomuka v. Wilczeka / Hraběcí Wilczekovy kamenouhelné doly a koksovna v Polské Ostravě / Hraběcí Wilczekovy ostravské a koksárenské závody
 • Zwierzina, Josef
 • Zwierzinovo těžířstvo / Zwierzinovo kamenouhlené těžířstvo
 • Žerotín hr., Zdeněk, Otto

KATALOG KULTURNÍCH PAMÁTEK OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU9

 • Dolní Suchá, důl Císař František Josef / Suchá / Dukla9
 • Hrušov, důl Hubert / Stachanov / závod č. 33
 • Hrušov, důl Ida / Hoffnungschacht / Generalisimus Stalin I / Rudý říjen I
 • Hrušov, větrní jáma Vrbice
 • Karviná-Doly, důl Austria / Barbora / Pilsudski / 1. máj / Barbora
 • Karviná-Doly, důl Gabriela / UNRRA 1 / Mír 1 / Gabriela
 • Karviná-Doly, důl č. VI / Gabzdyl / Jindřich  Kunčičky, důl Alexandr 5
 • Michálkovice, C. k. důl č. 3 / Michal / Petr Cingr
 • Moravská Ostrava, důl Hlubina / Laušman / Hlubina
 • Moravská Ostrava, důl č. X / Jindřich
 • Moravská Ostrava, důl Jiří
 • Nová Ves, větrní jáma Ignát č. 3 / Jan Šverma č. 3
 • Petřkovice, důl Anselm / Petershoffen I-IV, Masaryk I / Eduard Urx / Hornické muzeum OKD
 • Petřkovice, důl Oskar / Petershoffen V-VI / Masaryk II / Lidice
 • Petřvald, důl Habsburk / Pokrok / Fučík I
 • Porubá, důl č. I / Alpine / Václav / Cs. pionýr
 • Přívoz, důl Odra (starší)
 • Slezská Ostrava, důl Jan Marie
 • Slezská Ostrava, důl Jan Nepomuk / Jan Michaeli / Michálka
 • Slezská Ostrava, důl Terezie / Bergschacht / Petr Bezruč
 • Slezská Ostrava, důl Nejsvětější Trojice / Trojice a kuželový odval
 • Sviadnov, důl Stařic č. I Sviadnov
 • Vítkovice, důl Nová jáma / Louis / Steinböck / Generál Jeremenko / Maršál Jeremenko

REGISTR ÚVODNÍCH DŮLNÍCH DĚL OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)