Koroze mědi a bronzu – vybrané technologie restaurování

Detailed information

Year:

2004

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

24

catalog printed-publication

0 Kč

Sold out

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 3,76 MB

Download

Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 64