new

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu

Detailed information

Year:

2023

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

448

ISBN:

978-80-7480-192-1

catalog printed-publication

1 050 Kč

in stock

Buy

Druhé, aktualizované vydání. 

Publikace pojednává o památkách ve správě Národního památkového ústavu, které jsou ve většině případů zpřístupněné veřejnosti. Autor představuje abecedně řazené hrady, zámky, církevní objekty, vesnické stavby, dále také ostravský kamenouhelný důl Michal, palácové zahrady pod Pražským hradem nebo soubor skalních skulptur Betlém v blízkosti Kuksu. Text shrnuje základní historii objektů, uvádí historické osobnosti a rody, které objekty vlastnili a významné události, které po stránce architektonické utvářely současnou podobu objektů. U známých zámeckých areálů (Lednicko-valtický areál) nebo zahradních kompozic (Kroměříž) pak nastiňuje jejich původní podobu a upozorňuje, jakými proměnami až do současnosti prošly.

English version: Castles, Country Houses and other Monuments managed by the Care of the National Heritage Institute

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)