Discount

Dokumentace kampanologických památek. Určování hmotnosti zvonů a jejich zvukového obrazu

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2018

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

142

ISBN:

978-800-7480-100-6

catalog printed-publication

300 Kč230 Kč

in stock

Buy
Edice odborné a metodické publikace, svazek 92
Dokumentace kampanologických památek (metodika)
Určování hmotnosti zvonů a jejich zvukového obrazu (památkový postup)

První část se věnuje zvonům a hodinovým cimbálům, jejich stanovištím (objektům, kde se nacházejí), užívání, technickému stavu, terénní dokumentaci a její konfrontací s prameny a literaturou. Upozorňuje na mnohé, při dokumentaci opomíjené skutečnosti a na variabilitu, s kterou se lze v terénu setkat, představenou četnými vyobrazeními s vysvětlujícím textem. Je připojen slovník vybraných pojmů. Druhá část se zabývá určováním hmotnosti zvonů a vysvětluje souvislost mezi velikostí a hmotností zvonu s jeho zvukovou stránkou. O zvukové stránce pojednává v šíři, kterou v dosavadní české literatuře nenalezneme.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)