Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2016

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

112

ISBN:

978-807480-067-2

110 Kč

in stock

Buy

0 Kč

PDF 17,40 MB

Download

110 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Kroměříž

Odborné a metodické publikace, svazek 86

Předkládaná metodika obsahově navazuje na tituly Způsoby prezentace památek zahradního uměníZpůsoby edukačního využití památek zahradního umění. Je určena zejména majitelům a správcům památek zahradního umění, průvodcům, památkovým pedagogům, učitelům, ale též vedoucím volnočasových sdružení, kteří by mohli mít zájem vytvářet programy v historických zahradách. Metodika se stane relevantním podkladem pro správce a majitele památek zahradního umění, kteří si uvědomují jejich výchovně vzdělávací potenciál a důležitost aktivní účasti veřejnosti na ochraně a rozvoji tohoto druhu kulturního dědictví. V rámci svého odborného vzdělávání ocení vytvořenou metodiku také pedagogové a obec galerijních a muzejních pedagogů, kterým bude prezentována činnost metodických center na odborných konferencích. Dále pak nově se utvářející profese lektorů výchovně vzdělávacích programů v historickém prostředí v rámci Národního památkového ústavu.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop