Discount

Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

170

ISBN:

978-80-7480-055-9

220 Kč110 Kč

in stock

Buy

0 Kč

PDF 6,98 MB

Download
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 76

Metodika přináší souhrnný pohled na historické prameny, rozšiřující poznání o podobě zámeckého interiéru doby baroka, jeho dispozičním členění, interiérových dekoracích a vnitřním zařízení. Zaměřuje se na možnost využití těchto pramenů a jejich interpretaci v souvislosti s prezentací zámeckých sídel veřejnosti. Je určena především odborným pracovníkům památkové péče, zabývajícím se studiem historického interiéru a interiérovými památkovými instalacemi, pracovníkům památkových objektů zpřístupněných veřejnosti i vlastníkům zámků. Může být pomůckou i pro specialisty, zabývající se dějinami životního stylu aristokracie dotčeného období, i pro odborníky v oblasti historie architektury. Díky svému zaměření na málo dochované interiérové dekorace doby baroka, zejména interiérové textilie, může být také přínosem pro specialisty v oblasti historického textilu a restaurátory.


Publikace vznikla na základě studia, realizovaného v rámci úkolů vědy a výzkumu NAKI – DF 11P01OVV026 „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace“, v letech 2011–2015.
 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop