Aristokracie ducha a vkusu. Zámecká obrazárna Salm-Reifferscheidtů v Rájci nad Svitavou

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2016

Place:

Brno

Publisher:

Barrister&Principal

Language:

Czech

Number of pages:

560

ISBN:

978-80-7485-077-6

catalog printed-publication

950 Kč

last few

Buy

Autoři textů: Kaliopi Chamonikola, Ondřej Jakubec, Lenka Kalábová, Zdeněk Kazlepka, Michal Konečný, Lubomír Slavíček, Petr Tomášek, Tomáš Valeš

Obrazárna zámku v Rájci nad Svitavou je unikátní nejen svým rozsahem a množstvím kvalitních uměleckých děl, ale především tím, že se na rozdíl od většiny podobných historických sbírkových souborů dochovala do dnešních dnů téměř v úplnosti. Podrobný katalog obrazů nizozemských, italských, francouzských a středoevropských malířů 16. až 19. století, shromážděných příslušníky několika generací moravské větve významného starohraběcího a knížecího rodu Salm-Reifferscheidtů, doplňují studie objasňující historii jejich uměleckého sběratelství a mecenátu a přibližující rodové dějiny. První zpracování kompletní obrazové kolekce rájeckého zámku je výsledkem spolupráce autorského kolektivu pracovníků Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Moravské galerie v Brně, Národního památkového ústavu a dalších institucí.

Publikaci je možné zakoupit i v pokladně státního zámku Rájec nad Svitavou.
Obsah:
  • Lubomír Slavíček, Petr Tomášek / Zámecká obrazárna v Rájci nad Svitavou a sběratelství Salm-Reifferscheidtů
  • Michal Konečný / Dějiny rodu Salm-Reifferscheidtů     
  • Katalog: I. Autorsky určená díla a kopie            

                          II. Autorsky neurčená díla  

  • Lenka Kalábová, Lubomír Slavíček / Přípisy, štítky a značky na obrazech rájecké obrazárny
  • Prameny            
  • Literatura           
  • Summary: Lubomír Slavíček, Petr Tomášek / The Picture Gallery in Rájec nad Svitavou Chateau and Art Collecting Activities of the Salm-Reifferscheidt Family
  • Rejstřík malířů 
  • Rejstřík portrétovaných               

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)