Činnost 

Územní památková správa v Praze spravuje Zahrady pod Pražským hradem a další státní památky ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Rozdělení NPÚ na různá pracoviště – jednoduché vysvětlení

Cílem památkové správy je svěřené památky chránit, obnovovat, propagovat a zpřístupňovat veřejnosti.
Našimi edukačními programy se snažíme vytvářet obohacující vztahy ke kulturnímu dědictví tak, aby jeho hodnoty byly zachovány i v příštích generacích.
Z památek vytváříme přirozená centra, kde je možno poznávat a obdivovat naši kulturní historii, vzdělávat se, bavit i zažívat zásadní životní okamžiky.

Podatelna

prosíme, hlašte se na recepci v úřední hodiny v pracovní dny:
9–11.30 a 12.30–14.30 hodin
Sabinova 5, 130 00 Praha 3-Žižkov

e-podatelna