Podrobnosti k účelu a využívání datové schránky a e-podatelny

Datová schránka

Identifikátor datové schránky: 2cy8h6t

E-podatelna

Na e-mailovou adresu epodatelna@npu.cz mohou občané nebo právnické osoby, které nejsou orgány veřejné moci, zasílat svá podání, u kterých předpokládají oficiální vyřízení (s přiděleným číslem jednacím). Tato podání mohou být případně i digitálně podepsaná. Pro další sdělení, dotazy, podněty apod. využijte prosím i jednotlivá pracoviště NPÚ.

Osobní a poštovní doručování do podatelny

Podatelny jsou dostupné na všech pracovištích NPÚ, kde jsou uvedeny i doručovací adresy. Provozní doba podatelen pro veřejnost: po–pá 9–11.30 a 12.30–14.30 hod. Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při předání v podatelně NPÚ, popřípadě v příloze elektronického podání.

Potvrzování doručených e-mailových podání

Doručení se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit e-mailovou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • generované potvrzení o doručení; toto potvrzení má pouze informativní charakter, že zpráva byla doručena do e-podatelny,
  • datum přijetí, věc a přidělené číslo jednací, pod kterým bude vyřizováno.