Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Poradci

Poradcem nebo poradenskou společností je například daňový poradce, administrátor veřejných zakázek, pojišťovací poradci. Do seznamu poradců spadají také advokáti a advokátní kanceláře. Seznam je zveřejňován v souladu s interním protikorupčním programem. Poradci jsou řazeni podle objektů, pro které vykonávají činnost.

ÚPS Sychrov - externí právník NPÚ

JUDr. Jana Čepelková, advokát

zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod ev.č. 11363

Pavlovova 1161/15, 568 02  Svitavy

tel. 461 540 791

mail: Jana.cepelkova@seznam.cz

IČO :       71463178

Státní zámek Hrubý Rohozec

JUDr. Josef Macek

poskytování právní služby ve věci restitučních a souvisejících řízení týkajících se státního zámku Hrubý Rohozec

Státní zámek Litomyšl

JUDr. Jana Čepelková

poskytování právních služeb v projektech státního zámku Litomyšl - Božský zámek, Panský dům

RTS, a. s.

administrace pěti na sobě nezávislých zadávaných veřejných zakázek pro projekty týkající se revitalizace státního zámku Litomyšl, vč. Panského domu

Státní zámek Opočno

Mgr. Jiřina Svojanovská

poskytování právní pomoci a služeb ve věci restitučních sporů týkajících se státního zámku Opočno