O nás

Územní památková správa na Sychrově pečuje o zpřístupněné kulturní památky NPÚ v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji.

Územní památková správa na Sychrově je jedním ze čtyř pracovišť Národního památkového ústavu spravujících státní památky.

NPÚ, ÚPS na Sychrově pečuje o deset zámků, pět hradů, hrad a zámek Frýdlant a národní kulturní památku hospitál Kuks.

Z konvolutu památek spravovaných ÚPS na Sychrově je zámek Litomyšl památkou UNESCO.

Celoročně je zpřístupněn zámek Sychrov, zámek Slatiňany a zámek Zákupy.

Památky ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově

 

Kontaktní informace

Seznam všech zaměstnanců NPÚ, ÚPS na Sychrově naleznete zde.

Seznam všech zaměstnanců NPÚ a kontakty na ně naleznete zde.

Organizační struktura

Medailonek ředitele

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

V letech 1979–1984 studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie a rusistika. Absolvoval postgraduální studium dějin umění a památkové péče na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1985–1989 působil jako externí vyučující na katedře společenských věd Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Od 1. 6. 1984 je zaměstnán na státním zámku Sychrov, kde v letech 1984–1991 pracoval jako historik umění a zástupce ředitele. Od roku 1992 byl ředitelem samostatné příspěvkové organizace Správa státního zámku Sychrov, od 1. 1. 2003 územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu – správa státního zámku Sychrov. Dne 6. 2. 2006 byl jmenován do funkce ředitele nově vzniklého územního odborného pracoviště v Liberci. Od 1. 1. 2013 je jmenován do funkce ředitele územní památkové správy na Sychrově s působností pro Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj. Na základě provedených archivních průzkumů provedl reinstalaci sychrovských zámeckých interiérů do podoby před rokem 1892. V roce 1995 řídil přípravy a organizaci světového sympozia a výstavy Romantický historismus; Novogotika. V roce 1998 zabezpečoval provedení české premiéry opery Gaetana Donizettiho Maria di Rohan na sychrovském zámku za účasti předních světových interpretů. V roce 2005 zastřešoval za ČR mezinárodní projekt v rámci programu Culture 2000 European Country Houses in the 21st Century (ECHo) – Evropské zámky v 21. století (ECHo). Je členem ICOMOS. Od roku 1992 se podílí na vědeckovýzkumných úkolech (například základní evidence mobiliárních fondů, nové metody prezentace, archivní průzkumy, transkripce a překlady pramenů ze zámecké knihovny na Sychrově aj.). V letech 2005–2011 byl řešitelem úkolu Vědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů. Od roku 2011 do roku 2015 byl hlavním garantem projektu NAKI Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace. V letech 2019 – 2023 byl garantem výzkumné oblasti „Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti“. Výstupem kromě řady odborných článků byla certifikovaná metodika Rukověť kastelána. V roce 2022 mu vydalo nakladatelství Euromedia Group knihu Rohanové. Raději zemřít nežli se podat. V roce 2019 byl v rámci projektu NPÚ „Po stopách šlechtických rodů“ garantem ročníku věnovanému Gallasům a Clam-Gallasům (podtitul Noblesa severních Čech), v roce 2023 v rámci téhož projektu roku věnovanému Harrachům s podtitulem Vznešenost zavazuje.

Číst celý medailonek

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Eva Laurynová

  • administrativní pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 001, 770 197 268
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3 46344