Letošní Ceny Patrimonium pro futuro mají své vítěze

V kategorii prezentace hodnot zvítězila skupina odborníků za projekt Historie v terénu – Litvínovsko, kterou nominovalo naše pracoviště NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem.

Již pošesté se udělovaly Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, které oceňují nejlepších počiny v oblasti památkové péče. Letošní vyhlášení cen se konalo 2. října na zámku Lemberk. Odborná porota vybírala z celkem dvaceti čtyř uchazečů ve čtyřech hlavních kategoriích. Udělena byla rovněž tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ, ocenění za celoživotní přínos pro osobnost památkové péče a cena veřejnosti Památky děkují (podrobně na bit.ly/2n1INMg).

Skvělou zprávou je, že v kategorii prezentace hodnot zvítězila skupina odborníků za projekt Historie v terénu – Litvínovsko, kterou nominovalo naše pracoviště NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem. Vítězná skupina odborníků se od roku 2015 věnuje vysoce poučené prezentaci historických zajímavostí a informace zprostředkovává široké veřejnosti za pomoci videí z terénu i počítačové animace. K populárním aktivitám projektu patří zejména seriál Hrady, zámky a tvrze na českém severozápadu, který nabízí vizualizace zaniklé podoby těchto památek. Takto byly prezentovány například hrady Skalka, Košťálov, Hněvín, Kalich či Oltářík. Stejnou cestou se vydal i seriál o krušnohorských hradech a zříceninách, který mimo jiné obsáhl hrady Hasištejn, Jezeří a Rýzmburk u Oseka.

Medailonek skupiny Historie v terénu – Litvínovsko.