Medailonek vedoucí odboru péče o památkový fond

Mgr. Alena Sellnerová

Studia

Mgr. Alena Sellnerová absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bakalářský obor kulturně historická regionalistika a následně magisterské studium stavební historie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ukončila jej v roce 2008 obhajobou diplomové práce „Stavební vývoj České Kamenice v letech 1900–1945“.

Činnost v oblasti památkové péče

V roce 2003 nastoupila na odbor evidence, dokumentace a IS na NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, v roce 2005 přestoupila na odbor péče o památkový fond, kde od roku 2018 vedla oddělení garantů. Od 1. 7. 2024 se stala vedoucí odboru.

Odborné badatelské zaměření

V letech 2007–2011 se podílela na výzkumném cíli financovaném MK ČR Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století

V dalších letech se účastnila projektů financovaných z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO):

2011–2014: cíl: 1.2 Průzkum a prezentace architektury 19. a 20. století ve vybraných regionech ČR.

2015–2018: cíl: IV. Industriální dědictví a moderní architektura 20. století.

2019–2023: cíl: VI. Moderní architektura 20. století.

Publikační činnost

Badatelsky se věnuje regionálním památkám architektury první poloviny 20. století a vesnickému stavitelství, zejména na Děčínsku, Ústecku a Litoměřicku. Je spoluautorkou publikací Architektura Ústí nad Labem 1900–1945, Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji, Krajinou podstávkových domů, Slavné vily Ústeckého kraje, Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938.