Metodické pokyny našeho pracoviště

Metodický pokyn ke stavební činnosti pro Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

Metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb

Chmel - Metodika.pdf PDF (16,38 MB)

Interdisciplinární výzkum středověké sakrální architektury