Věda a výzkum

Vědecko-výzkumné úkoly jsou financovány Ministerstvem kultury ČR
(Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI
 a Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – DKRVO).