Pro média

Níže naleznete tiskové zprávy, které jsou uveřejněny ostravským územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu.  Pro upřesňující informace jsme k dispozici na uvedeném telefonním čísle či e-mailu.

 

Upozornění: fotografie jsou k dispozici bezplatně výhradně novinářům pro nekomerční použití, jež bude v souladu s tématem prezentovaným Národním památkovým ústavem.

Tiskové zprávy

Město Příbor se uchází o titul Historické město roku 2022

26. 1. 2023

vydal ÚOP v Ostravě

Do celostátní soutěže o titul Historické město roku 2022 míří za Moravskoslezský kraj město Příbor. Toto ocenění za nejlepší přípravu a realizaci...

Za dva výjimečné počiny památkové péče v kraji Cena generální ředitelky NPÚ

17. 11. 2022

vydal ÚOP v Ostravě

Národní památkový ústav již podeváté ocenil nejlepší realizace v oblasti památkové péče. Diváci mohli předávání sledovat v přímém přenosu na ČT...

DIAMO, kraj a památkáři začali jednat o zachování průmyslového dědictví v areálech dolů na...

17. 8. 2022

vydal ÚOP v Ostravě

Do procesu likvidace černouhelných dolů v Moravskoslezském kraji, který zajišťuje státní podnik DIAMO, se zapojili památkáři. Územní odborné pracoviště...

Archeologické nálezy v historickém jádru Nového Jičína

27. 7. 2022

vydal ÚOP v Ostravě

Dobře dochované pozůstatky zděné pece s kuchyňským ohništěm v předpecním prostoru objevili archeologové a památkáři při výzkumu městského domu v...

Památky děkují s nominacemi ostravského pracoviště NPÚ

17. 6. 2022

vydal ÚOP v Ostravě

Na stránkách NPÚ bylo spuštěno on-line hlasování Památky děkují o nejlepší památkový počin loňského roku. Veřejnost rozhodne o vítězi tohoto...

Zahájení výstavy Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku

23. 5. 2022

vydal ÚOP v Ostravě

Autor Martin Strakoš připravil výstavu Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku. Společně s Romanou Rosovou představí vybrané plány a...

Záměr výškové budovy OSTRAVA TOWER!!! je v rozporu s ochranou kulturního dědictví

29. 9. 2021

vydal ÚOP v Ostravě

Architektonická studie návrhu 235 m vysoké budovy OSTRAVA TOWER!!! v centru města je v rozporu se zájmy státní památkové péče. Výška stavby neodpovídá...

Hlasování Památky děkují – s nominacemi ostravského pracoviště NPÚ

17. 6. 2021

vydal ÚOP v Ostravě

Hlasování veřejnosti o nejpovedenější obnovu či konverzi památky, restaurování, záchranu památky, objev či prezentaci hodnot minulého roku je spuštěno....

Záchranný archeologický výzkum – plynovod Moravia

26. 3. 2021

vydal ÚOP v Ostravě

Začátkem března 2021 se naplno rozběhly práce záchranného archeologického výzkumu v trase plánovaného VTL plynovodu Moravia (investor NET4GAS, s. r. o.), v...