Sídlo pracoviště

Ostravské územní odborné pracoviště NPÚ sídlí od září 2015 v nové správní budově v ulici Odboje. Památkově chráněný objekt prošel náročnou rekonstrukcí zaměřenou na obnovení původní hodnoty funkcionalistické architektury. Vznikla tak nejen opravená kulturní památka dokládající meziválečný rozmach ostravské architektury, ale i zázemí pro prezentaci vědecko-výzkumných aktivit NPÚ, pořádání přednášek a krátkodobých výstav. Součástí obnovy byla rovněž adaptace moderní přístavby pro potřeby depozitáře archeologických nálezů.

Budova je bývalým objektem Okresního sociálně-zdravotního ústavu. Architektonickou soutěž na její stavbu vyhrál v roce 1931 architekt Karel Roštík, ten pak zpracoval společně s Jaroslavem Stockarem-Bernkopfem i realizační projekt. Stavba byla dokončena v roce 1933. Její další osudy byly pohnuté – v roce 1939 byla budova předána tajné státní policii (gestapu), které zřídilo své sídlo v hlavním křídle. Za války byla poškozena bombardováním, poté nešetrným užíváním sovětskou a československou armádou. Po válce se do objektu přestěhoval Okresní ústav národního zdraví a až do nedávné doby byla budova užívána ke zdravotnickým účelům – sídlilo zde ředitelství nemocnice a ordinace lékařů.

Před budovou pracoviště se nachází železobetonová socha Směrník akad. sochaře Václava Uruby z roku 1969, která vznikla jako součást koncepce železničního nádraží v Havířově. Budova i socha viditelně chátraly a město nakonec rozhodlo, že plastiku odstraní; současně existoval záměr vybudovat nový dopravní terminál. K záchraně a obnově sochy Směrník rozhodujícím způsobem přispěla občanská iniciativa. Restaurovaný Směrník byl osazen na travnatou plochu před nové sídlo ostravského územního odborného pracoviště NPÚ v ulici Odboje.