Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Odborná rada ředitele NPÚ, ÚPS v Praze

 • Název projektu
  • Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů
 • Registrovaná akce SMVS r. č. 134 V112 000 27
 • Předseda:
 • Tajemník:
  • Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán na Bečově
 • Členové:
  • Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.
  • lng. Martin Pospíšil, Ph.D.
  • Mgr. Filip Prekop
  • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
  • Mgr. Petr Stoncner
  • Ing. Jan Anderle

 • Poslání odborné rady:
  • Poradní orgán ředitele pro posuzovaní zvláště složitých otázek spojených s realizací uvedeného projektu.
  • Řeší specifické problémy vyplývající z celkové koncepce projektu nebo formulované aktuální situací.
  • Vyjadřuje se k dílčím koncepčním materiálům – památkové limity, archeologie, restaurovaní, výzkum, nálezové zprávy a expertizy, prezentace projektu apod.
  • Vytváří koncepci monografie věnované hradu Bečov, jeho historii a procesu obnovy.

 

Pracovní skupina na přípravu IROP SH Karlštejn

Členové:

 • Jakub Viktora (organizátor a administrátor skupiny)
 • Ing. Jitka Fialová
 • Ing. Jaromír Kubů
 • Ing. Lukáš Kunst
 • Ing. arch. Zdeněk Chudárek
 • Ing. arch. Martin Merger
 • Ing. arch. Vít Mlázovský

Advokátní kanceláře zastupující NPÚ, ÚPS v Praze

 • JAŠEK LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. – zastupování ve věci uplatňování pohledávky za firmou GIRSA AT, spol. s r.o., v likvidaci
 • Advokátní kancelář JUDr. Daniela Světlíková – zastupování NPÚ v právní věci žaloby Zuzany Jaddai
 • Advokátní kancelář JUDr. Josef Tichý – zastupování v právní věci žaloby Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
 • Advokátní kancelář JUDr. Josef Tichý – zastupování v právní věci exekuce proti Josefu Vlkovi, Zdeňku Vernerovi a Czeslavu Skomro

Administrátoři veřejných zakázek

 • Otidea avz s. r. o.
 • Wallet s. r. o.