Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Odborná rada ředitele NPÚ, ÚPS v Praze

 • Název projektu
  • Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů
 • Předseda:
  • Tomáš Karel
 • Tajemník:
  • Mgr. Tomáš Wizovský
 • Členové:
  • Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.
  • lng. Martin Pospíšil, Ph.D.
  • Mgr. Filip Prekop
  • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
  • Mgr. Jaroslava Pokludová
  • prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa
  • Ing. arch. Karel Kibic

 • Poslání odborné rady:
  • Poradní orgán ředitele pro posuzovaní zvláště složitých otázek spojených s realizací uvedeného projektu.
  • Řeší specifické problémy vyplývající z celkové koncepce projektu nebo formulované aktuální situací.
  • Vyjadřuje se k dílčím koncepčním materiálům – památkové limity, archeologie, restaurovaní, výzkum, nálezové zprávy a expertizy, prezentace projektu apod.
  • Vytváří koncepci monografie věnované hradu Bečov, jeho historii a procesu obnovy.

 

Interní rada ředitele ÚPS k otázkám obnovy památek ve správě NPÚ

 • Předseda:
  • Mgr. Dušan Michelfeit
 • Tajemník:
  • Ing. Pavel Potůček
 • Členové:
  • PhDr. Jan Frídl
  • Ing. Jitka Fialová
  • Ing. arch Lenka Kotišová
  • Mgr. Veronika Koberová
  • Ing. Jan Žižka
  • Mgr. Romana Riegerová
  • PhDr. Martin cal
  • Mgr. Inka Pospíšilová

 

Komise ředitele ÚPS v Praze pro nabývání movitých předmětů kulturního dědictví

 • Členové:
  • Mgr. Petra Načeradská
  • Bc. Kateřina Hladíková
  • Mgr. Marie Kuldová
  • Mgr. Marta Pavlíková
  • Mgr. Daniela Prekop Staňková

 

Advokátní kanceláře zastupující NPÚ, ÚPS v Praze

 • JAŠEK LEGAL advokátní kancelář, s. r. o.
 • Vejmelka & Wünsch, s. r. o.
 • Advokátní kancelář JUDr. Daniela Světlíková
 • Advokátní kancelář JUDr. Josef Tichý

Administrátoři veřejných zakázek

 • Mgr. Ivana Šilhanová
 • Otidea avz s. r. o.
 • Wallet s. r. o.