Medailonek ředitele

Mgr. Dušan Michelfeit

Mgr. Dušan Michelfeit

Má pedagogické a žurnalistické vzdělání – studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor český jazyk – výtvarná výchova (profesoři Zdeněk Sýkora a Kurt Gebauer, diplomová práce na téma Grafická úprava knihy – Česká meziválečná avantgarda a její přínos knižní kultuře) a absolvoval postgraduální studium žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (diplomová práce Proměny české literární recenze).

Manažerské zkušenosti má s řízením společností nebo jejich odborů zaměřených na marketing služeb, obchod a komunikaci s veřejností. Byl ředitelem marketingu vydavatelství Mladá fronta, několik let vedl útvar pro komplexní obsluhu návštěvníků v Zoologické zahradě hl. m. Prahy, téměř deset let řídil přední českou komunikační agenturu a má též zkušenosti v peněžních službách.

Jako konzultant měl možnost pracovat pro klienty z rozmanitých odvětví od služeb přes průmysl, státní instituce až po akademickou sféru a neziskový sektor (Česká pojišťovna, Živnobanka, Severočeské doly, Západočeská energetika a další). Vytvářel například distribuční a pobočkovou síť, navrhoval produktovou a cenovou politiku v různých oborech, připravoval komunikační strategie firem a organizací. V minulosti vedl četné projekty i projektové týmy a připravoval prezentace korporací.

Věnoval se publicistice i literatuře, je autorem článků, rozhovorů, recenzí a fejetonů v tisku a v rozhlase. V oblasti designu připravil řadu realizovaných kreativních konceptů, z nichž některé získaly i mezinárodní uznání (ocenění v prestižním světovém almanachu Graphis Annual Reports 2006).

V NPÚ vedl ve funkci náměstka ředitele sekci správy památkových objektů NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze; ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze je od roku 2013.

Fotografie ke stažení zde