ÚOP v Kroměříži
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Kroměříži

ÚOP v Kroměříži

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek ve Zlínském kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Zlínském kraji v plném rozsahu daném zákonem
  • jako odborná a vědecko-výzkumná organizace se zabývá také ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu na území Zlínského kraje

Aktuální průzkumy tvrze v Kurovicích přinesly nové poznatky o přestavbě sídla v 15. století

21.8.2014 | sdělení, informace | Kurovice
Tvrz Kurovice na Holešovsku náleží z architektonického hlediska k nejvýznamnějším sídlům nižší šlechty na Moravě. Je unikátní díky dochovanému středověkému zdivu v jádru tvrze a za pozornost také stojí zcela zřejmá stopa přestaveb jednotlivých slohů od středověku přes renesanci až po baroko. Stavební a dendrochronologický průzkum tvrze přináší zásadní zpřesnění dosavadních znalostí o stavebním vývoji této středověké památky.
vloženo
21.8.2014 09:44
vložil
NPÚ, generální ředitelství
témata
architektura, dokumentace památek, odborná sdělení, stavebně historické průzkumy
číslo
15040

Vidění proměn na zámku v Kroměříži

20.8.2014 | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace | Kroměříž - zámek
Nevidomí a slabozrací z Kroměřížska a Zlínska přijali ve středu 20. srpna letos již podruhé pozvání k návštěvě kroměřížských památek UNESCO. Tentokrát se jejich pozornosti těšil unikátní raně barokní prostor saly terreny arcibiskupského zámku v Kroměříži. Program pro ně připravili pracovníci Národního památkového ústavu.
vloženo
20.8.2014 18:09
vložil
NPÚ, generální ředitelství
témata
věda, výzkum, vývoj, výchova, vzdělávání
číslo
15037

Výstava lidových staveb Zlínského kraje – tentokrát v Hluku

12.8.2014 | výstava | Kroměříž
V pátek 8. srpna byla v přednáškovém sále hlucké sportovní haly zahájena putovní výstava s názvem Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj. Výstava je prezentací nejenom toho nejhodnotnějšího, co zůstalo do dnešních dnů zachováno v obcích a městech kraje, ale i ukázkou méně známých, nicméně rovněž hodnotných staveb, které se dochovaly v autentické podobě a nedostaly se doposud do širšího povědomí veřejnosti.
vloženo
12.8.2014 09:41
vložil
NPÚ, generální ředitelství
témata
akce pro veřejnost, lidová kultura
číslo
15002

Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj

8.8.2014 , 9.8 - 29.8.2014 | výstava | Hluk
Výstava charakterizuje tradiční stavitelství regionu a poukazuje na hodnoty dosud zachovaných staveb.
vloženo
5.8.2014 11:59
vložil
NPÚ, generální ředitelství
témata
akce pro veřejnost, lidová kultura
číslo
14981