Památky v našem kraji

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování památkového fondu ve Zlínském kraji. Na jeho území je 1435 nemovitých a 1834 movitých kulturních památek, 1 městská památková rezervace, 14 městských památkových zón, 3 vesnické památkové rezervace, 3 vesnické památkové zóny a 15 národních kulturních památek. V kraji leží také 4 z více než stovky zpřístupněných památek spravovaných Národním památkovým ústavem (státní hrad Buchlov, zámky Buchlovice, Vizovice a Kroměříž). Na seznamu ohrožených památek Zlínského kraje bylo v červenci 2015 celkem 10 záznamů; jsou to především zříceniny hradů, nevyužívané zámky a chátrající lidové stavby.
Zlínský kraj je spojován na jedné straně s bohatstvím lidové architektury a tradic, na druhé straně s rozvojem průmyslu a podnikání, což reprezentuje město Zlín. Je zde výjimečně hustá síť vrchnostenských sídel a církevních památek, ale také zajímavá historická města (Kroměříž, Uherský Brod, Uherské Hradiště). Specifický fenomén lázeňství reprezentují Luhačovice s pozoruhodnými stavbami architekta Dušana Jurkoviče.