Poradenství při opravě (nejen) památky

Malebnost řady měst a vesnic, krása historických staveb a kultivované prostředí, v němž mají mnozí z nás možnost žít, je výsledkem práce a úsilí vlastníků nebo správců památek a iniciativy místních obyvatel, ale také soustavné péče pracovníků Národního památkového ústavu i dalších institucí. Poradíme vám, jak v několika krocích zjistíte, kde získat potřebné informace a na koho se obrátit. Kvalitní péčí o památku ocení vaše okolí i příští generace.

Rozhodování v památkové péči probíhá v České republice ve dvou krocích, respektive dvou stupních.
První instance – územní odborné pracoviště NPÚ, které působí v každém kraji – zpracovává ke konkrétní mu případu odborné posouzení, ale nemá rozhodovací pravomoc.
Pravomoc rozhodnout – tedy pověstné „kulaté razítko“ – má správní orgán, jímž může být obec s rozšířenou působností, v případě větších měst magistrátní nebo krajský úřad. Národní památkový ústav dodává tomuto správnímu orgánu odborné podklady a vyjádření.
Nejvyšší instancí je pak ministerstvo kultury.

Než začnete s opravou... stručný návod, jak postupovat, pokud řešíte objekt v chráněném území, popřípadě chcete opravit památku.
 

Pokud jste majitelem kulturní památky nebo bydlíte v památkově chráněném městě či vesnici, budou památkáři z NPÚ dříve či později posuzovat vaše záměry a plány týkající se údržby nebo oprav, přestavby a podobně.
Památkáři z Národního památkového ústavu jsou vám k dispozici pro bezplatné konzultace.
Mohou mít na vás nějaké požadavky, jejichž cílem je zachování hodnot památky či prostředí, ale v mnohém vám mohou být zejména užiteční, a to bezplatně:

 • pomohou vám odhalit hodnoty stavby nebo jejích částí a ukážou vám, co cenného by mělo být zachováno a co je naopak možné změnit či odstranit
 • poradí, jakým způsobem provádět údržbu či opravy, aby byly zachovány všechny hodnoty
 • pomohou najít řešení stavebních detailů, s nimiž si architekti či řemeslníci (minimálně ti bez zkušeností s památkami) nebudou vědět rady, a poradí například i s výběrem barev
 • poradí, jak postupovat, když chcete nebo potřebujete něco prozkoumat či vyzkoumat (ať už se to týká archeologie, dendrochronologie a obecně datace předmětů či materiálů, trasologie, historických řemesel a technických postupů či používaných materiálů apod.)
 • poradí, jak postupovat, když chcete nebo potřebujete něco konzervovat či restaurovat
 • poradí, kde hledat informace o historii sídel, tedy měst, vesnic či velkých areálů, i jednotlivých staveb, takže pokud vás zajímá historie vašeho města, kláštera za městem nebo třeba opuštěného pivovaru, jste u nich na správné adrese
 • pomohou s podklady a vyřizováním v případě, že se rozhodnete opravit nějakou zanedbanou stavbu, například kapličku, a potřebovali byste využít některou z forem grantové podpory
 • v krajním případě mohou pomoci zabránit poškození památky nebo místa – v chráněném území nebo na vybrané památce posoudí plánované aktivity, upozorní na jejich negativní vliv a dají podnět pro zahájení správního řízení nebo zjednání nápravy

Z těchto všech důvodů se na „svého“ památkáře obraťte ještě předtím, než začnete platit za práci projektantovi; mohly by to totiž být vyhozené peníze. Za vzor byste si určitě neměli brát načerno prováděnou přístavbu u sousedů ani sice legální a povolenou opravu podobného domu, který ale stojí desítky kilometrů od vás ve zcela jiném prostředí.

Zákon o státní památkové péči (, konkrétně Když si předem připravíte kvalitní dokumentaci, fotografie či výkresy odpovídající skutečnosti, bude projednávání vaší záležitosti rychlejší. Při jednání se hodně ptejte a nechte si vše vysvětlit. Ovšem pokud vám památkáři nepovolí plastová okna či třípatrovou nástavbu v centru památkové rezervace, nehněvejte se na ně – prostě jen dělají svoji práci.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. arch. Jaroslav Novosad

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 808 268
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž 76701
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Ladislav Buchta

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 728
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž 76701