Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

Metodické centrum zahradní kultury vzniklo při územním odborném pracovišti v Kroměříži a představuje multioborové centrum pro oblast péče o historické zahrady a parky v České republice. Jeho aktivity se zaměřují jak na laickou, tak na odbornou veřejnost.

Oblasti zahradního umění a kultury byly ještě v 19. století vnímány jako vrchol umělecké produkce, protože v sobě propojovaly dokonalost přírody se schopnostmi umělců mnoha různých oborů. Na našem území byly založeny stovky zahrad a parků a ty nejcennější jsou dnes chráněny jako památky zahradního umění. Péče o jejich zachování pro příští generace není snadným úkolem.

Proto bylo v rámci Národního památkového ústavu zřízeno metodické centrum věnované této problematice. Zastřešuje odborníky, kteří se snaží nejen bohatství našich historických zahrad poznávat, ale především hledat způsoby jak o ně kvalitně pečovat a využívat je tak, aby nebyly poškozovány jejich hodnoty.

Metodické centrum vzniklo v návaznosti na projekt Národního centra zahradní kultury v Kroměříži, spolufinancovaný z fondů Evropské unie. Jeho náplní byla vzorová památková obnova cenných historických zahrad Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži. Zkušenosti získané v rámci realizace tohoto projektu metodické centrum zpřístupňuje široké veřejnosti a snaží se je dále rozšiřovat a prohlubovat.

Metodické centru zahradní kultury je místem prolínání dvou světů: světa profesionálů a poučených laiků, kteří by se zde měli vzájemně potkávat a obohacovat.

Podrobné a aktuální informace o činnosti centra a aktivitách připravovaných pro veřejnost i odborníky naleznete na webových stránkách www.nczk.cz.

Odborná veřejnost

Odborní pracovníci metodického centra jsou připraveni podat pomocnou ruku majitelům a správcům při řešení problematiky péče o památky zahradního umění, a to jak formou individuálních konzultací, tak vydáváním odborných metodik, jejichž elektronické verze jsou k dispozici ZDE.

Pořádáním přednášek, konferencí a seminářů se snažíme také přispět ke zlepšení podmínek pro kvalitní profesní vzdělávání osob pečujících o tyto památky.

Speciální programy jsou určeny žákům středních odborných škol zahradnických oborů i pro vysokoškolské studenty.

Školní kolektivy

Dalším velkým úkolem metodického centra je představování zahradní kultury a hodnot památek zahradního umění široké veřejnosti. Centrum nabízí množství programů určených všem věkovým skupinám návštěvníků především Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži. Pro školní kolektivy je připravena celá škála edukačních programů vycházejících z požadavků RVP - Mateřské školy, I. stupeň základní školy, II. stupeň základní školy, střední školy.

Milovníci a návštěvníci zahrad

Důležitou cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, není zapomínáno na seniory ani na osoby s nejrůznějšími typy zdravotního znevýhodnění. Dospělí návštěvníci mohou absolvovat prohlídku zahrad s průvodcem. Pořádané přednášky a praktické semináře jsou cíleny především na místní komunitu, tedy na obyvatele města Kroměříže a blízkého okolí. Pracovníci centra však rádi přednesou přednášku na různá témata zahradní kultury i ve vašem městě.

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

  • vedoucí metodického centra
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 808 266
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž 76701