Stavební historii hradu Buchlov návštěvníkům představí památkáři v rámci speciální prohlídkové trasy

Hrad Buchlov ve spolupráci s kroměřížským odborným pracovištěm Národního památkového ústavu nabídne návštěvníkům v letošní sezóně během dvou víkendů netradiční prohlídkovou trasu s názvem Buchlovská spirála. Prohlídka s odborným výkladem je koncipována zejména pro zájemce o architektonický vývoj hradu, ale i ostatní návštěvníci ocení netradiční pojetí prohlídkového okruhu.

Netradiční prohlídkovou trasu je možné navštívit během víkendů 12.–13. června a 2.–3. října. Návštěvníkům je během prohlídky prezentována především vnější podoba hradu, a to z míst, která jsou přístupná pouze v rámci této speciální trasy. Trasa se zaměřuje na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Na základě stavebních spár, zbytků omítek, otisků zaniklých konstrukcí apod. se vydají po stopách práce dávných stavebních hutí, ale i požárů a dobyvatelů hradu. Výklad je doplněn kresebnými rekonstrukcemi dřívějších podob hradu z konkrétního místa pohledu.

Netradiční prohlídková trasa vede zčásti i do interiéru hradu, a to do nejhodnotnějších středověkých prostor. Prohlídka končí na vyhlídkové terase, ze které je možno přehlédnout celý komplex hradu i významné památky v okolí.

Tato prohlídková trasa je výběrová, limitovaná počtem osob a je určena především pro zájemce o poznání středověké architektury a dějin historických staveb. Průvodcem je odborný pracovník kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

Netradiční prohlídková trasa vznikla v roce 2014 díky projektu Památky nás baví (Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky) a v rámci hradní návštěvnické sezóny si našla své příznivce i pravidelné návštěvníky.

Související akce

Speciální prohlídková trasa Buchlovská spirála

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

hrad Buchlov

12. 6. 2021 – 13. 6. 2021