Dotační programy

Národní památkový ústav nabízí pomoc při vyřizování žádostí o dotace. Příspěvek na obnovu kulturní památky může poskytnout ze státního rozpočtu ministerstvo kultury. Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a zvýšení šancí na získání finančních prostředků.

Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území České republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů ministerstva kultury). MK ČR v současné době nabízí šest specializovaných programů na obnovu kulturních památek, jeden program na podporu památek UNESCO, jeden program na podporu kulturních aktivit v oblasti památkové péče a jeden program na podporu záchranných archeologických výzkumů. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

© nepodléhá CC

Romana Podolská

  • dokumentátor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 725 308 461
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž 76701