Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2022

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

label_resume_language:

German, English

Number of pages:

305

ISBN:

978-80-85036-82-4

420 Kč

in stock

Buy

420 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ústí nad Labem

Základem publikace je výstava Most. Zánik a zrození, pořádaná v roce 2014 k 50. výročí rozhodnutí o demolici města. Jejím cílem bylo populárně naučným způsobem veřejnosti přiblížit i ve světovém kontextu jedinečný experiment spočívající v totálním zničení historického města a výstavbě města zcela nového, a to včetně kompletní, velmi rozsáhlé infrastruktury. K tomu byly využity prameny, které jsou součástí spisových archivů a které NPÚ spravuje jako nástupnická organizace Krajského střediska státní památkové péče, zajišťujícího v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století odbornou dokumentaci historického stavebního fondu města před jeho demolicí. Publikace je rozšířena o řadu obrazového materiálu z fondu Oblastního muzea a galerie v Mostě a vychází za podpory Magistrátu města Most.

Obsah:

Předmluva

Úvod

  • Historické jádro Mostu a jeho průzkum
  • Přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie
  • Mostecké kostely
  • Most nejen středověký a barokní
  • Sochy a městský mobiliář
  • Plánování města
  • Hledání podoby městského centra
  • Architektura nového Mostu
  • Dobová kritika a snahy o zlidštění centra nového Mostu
  • Výtvarné umění druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru

Závěr

Rusumé (ENG)

Resumé (GER)

Památky města Most

Literatura, prameny, obrazové zdroje

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop