new

Zprávy památkové péče 4/2022

Detailed information

Year:

2022

Place:

Praha

label_resume_language:

English

Number of pages:

143

205 Kč

in stock

Buy

IN MEDIAS RES: OPUŠTĚNÁ KRAJINA

Věra Kučová, Pavel Pešout, Martin Tomášek; Spolupráce Národního památkového ústavu a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR při ochraně přírodního a kulturního dědictví

Zdeněk Lipský, Lucie Kupková, Pavel Chromý, Zdeněk Kučera, Lukáš Brůha, Tomáš Janík, Markéta Potůčková, Eva Štefanová; Zaniklé krajiny Česka

Karel Kuča; Sídla zaniklá v letech 1945–1989 a jejich památkový potenciál

Martin Tomášek, Jiří Havlice, Lenka Militká; Dopady kůrovcové kalamity na archeologické dědictví v lesním prostředí

M. Zezula, J. Lenart, O. Malina, P. Martinec, R. Kravčík, M. Krůl; Brownfield nebo historická krajina? Digitální model reliéfu krajiny zaniklé Karviné a jeho interpretace

Daniel Šnejd, Michaela Špinarová, Gabriela Šťastná; Konfrontace hodnot zaniklých a zanikajících sídel v oblasti tzv. širšího pohraničí jižních Čech s jejich novou či plánovanou výstavbou

Jakub Novák; Mizející krajina Šternberska, Moravsko Berounska a Dvorecka

Vladimír Mikeš; Některé z problémů obnovy zaniklých sídel na Broumovsku: limity výstavby a paměť krajiny

STUDIE A MATERIÁLIE

Veronika Burianová, Martin Havlík Míka, Kristýna Jílková; Průzkum opaxitové kachlové fasády hotelu Grand v Pardubicích

Zdeněk Holý; Transparentní povrchové úpravy na mobiliáři ze dřeva

ZPRÁVY: OPUŠTĚNÁ KRAJINA

Český les – krajina s pamětí (Tomáš Peckert, Kamila Konášová)

Osudy zaniklých obcí v pohraničním pásu Vitorazska s příklady poškozených či zničených archeologických památek v jižních Čechách (Michaela Skuhrová, Jiří Havlín)

NEKROLOG

Za Alešem Krejčů (Vlastislav Ouroda, Josef Štulc)

RECENZE

Karel Kotas 1894–1973 (Jan Obrtlík)

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop