new

Nejstarší měšťanské domy východních Čech

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2022

Place:

Josefov

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

207

ISBN:

978-80-88226-35-2

380 Kč

in stock

Buy

380 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Josefov

Kniha se zabývá dosud poněkud opomíjeným tématem nejstarší architektury měšťanských domů. Snahou autorů je shrnout dosavadní poznání a prostřednictvím četných příkladů popsat a přiblížit nejstarší vývojovou etapu obytné městské zděné zástavby na území východních Čech. Publikace nemá ambici postihnout celý dochovaný fond, ale spíše sledovat principy výstavby a uspořádání domů a jejich vývoj. Studium pramenů podpořené terénním výzkumem vedlo mimo jiné k identifikování víceúčelové prostory – kontoru – nacházející se v přízemí hloubkových trojdílných domů a užívané jako obchodní, jednací, výrobní a někdy i skladový prostor.

Práce vznikla v rámci plnění výzkumného cíle NPÚ Nemovité kulturní památky v ČR, financovaného z institucionální podpory MK ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

 

Obsah:
  1. Východní Čechy  – měšťanský dům a dosavadní výzkumy
  2. Na kameni cihla – Hradec Králové
  3. Domy doby Elblina Čáslavského
  4. Královská města na sestupu?
  5. Na stříbrném fundamentu – Smilův Brod
  6. Věk „panských“ rezidenčních měst
  7. Za zemskou hranicí – Moravská Třebová
  8. Parcela, dům a světnička ve východních Čechách

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop