Hřbitov ve Střílkách. Příběhy barokního torza

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2021

Place:

Kroměříž

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

232

ISBN:

978-80-87231-58-6

570 Kč

in stock

Buy

570 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Kroměříž

2. svazek ediční řady Ingredere hospes editio monographica

Hřbitovní areál, nacházející se v severovýchodní části obce Střílky, má v českém prostředí jistou proslulost. Patří mezi významné barokní památky – architektura a sochařská výzdoba hřbitova pocházejí z třicátých a čtyřicátých let 18. století – zároveň však platí, že dnešní podoba výzdoby tohoto místa představuje jen torzo původně zamýšleného celku. O hřbitově ve Střílkách byla napsána řada odborných textů, scházelo však ucelené pojednání, jež by hřbitov uchopilo z více úhlů pohledu a z pozic umělecko- i kulturněhistorických. Záměrem publikace je do jisté míry navázat na objevné a v mnoha ohledech doposud nepřekonané texty zesnulého profesora Miloše Stehlíka, který věnoval tomuto místu velkou část své profesní kariéry. První část publikace nabízí uměleckohistorický, stylově-interpretační způsob uchopení tématu, a to prostřednictvím nepublikované Stehlíkovy studie z padesátých let, upravené a doplněné jím samým o poznámky k architektonickému dílu Ignáce Josefa Cyraniho a k tvorbě sochaře Bohumíra Fritsche. Druhá, rozsáhlejší část knihy představuje další variantu možného zpracování látky, konkrétně z pohledu historie umění a kulturní historie.

Obsah:

Slovo úvodem / Nelly Komendová

Prof. Miloš Stehlík / Zdeněk Vácha

Úvod ke knize a návod na její čtení

Příběh první: Střílecký hřbitov a jeho architektonické a sochařské ztvárnění

Příběh druhý: Střílecký hřbitov jako místo reprezentace a paměti

  • Stavebník
  • Typologie stavby
  • Architektura
  • Sochařský soubor
  • Ideový koncept
  • Památková péče
  • Sochař Bohumír Fritsch
  • Smrt a paměť
  • Memento mori             

Příloha

Prameny, literatura, zkratky, popisky k fotografiím

Summary

 

Knihu lze po domluvě zakoupit i na kroměřížském pracovišti NPÚ: 
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
kontaktní osoba: Mgr. Petra Zelinková, tel. +420 775 442 269, zelinkova.petra@npu.cz

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop