Zámek Lemberk. Expozice šlechtických interiérů od konce 18. do počátku 20. století. Katalog k expozici

Detailed information

Year:

2015

Place:

Sychrov

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

79

ISBN:

978-80-905871-4-4

catalog printed-publication

100 Kč

in stock

Buy

100 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Historic Sites Management in Sychrov

Publikace byla financována z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) – „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Čechách a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace“, č. DF11P01OVV026.
Publikaci možno zakoupit též v pokladně státního zámku Lemberk.
Obsah:
  • I. Historie zámku
  • II. Expozice vývoje nábytkových stylů
  • III. Restaurování vybraných materiálů

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)