Hrad Grabštejn v proměnách času

Detailed information

Year:

2015

Place:

Sychrov

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

79

ISBN:

ISBN 978-80-905871-5-1

catalog printed-publication

100 Kč

in stock

Buy
Publikace byla financována z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) – „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Čechách a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace“, č. DF11P01OVV026.
Dostupné též v pokladně státního hradu Grabštejn.

Obsah:

  • Historie a stavební vývoj hradu Grabštejn
  • Prohlídková trasa hradu
  • Kaple sv. Barbory

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)