Zprávy památkové péče 4/2015

Detailed information

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

102

catalog printed-publication

95 Kč

Out of stock

 

Editorial

 • KRACÍK, Matyáš

In medias res: Architektura a urbanismus sídlišť a jejich památková ochrana

 • KRACÍK, Matyáš: Památková ochrana panelových sídlišť?
 • NOVOTNÁ, Eva: Poválečná bytová výstavba a památková péče na příkladu Velké Británie a Skandinávie
 • ŘEPKOVÁ, Hana: Problematika památkové ochrany sídlišť na příkladu sídliště Ďáblice
 • KOŘÍNKOVÁ, Jana: Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně 
 • KAROUS, Pavel: Umělecká výzdoba sídlišť v Československu 60.–80. let
 • KOHOUT, Michal, TITTL Filip: Systémové vstupy do lokalit sídlišť a jejich vztah k původnímu konceptu zástavby
 • ŠVÁCHA, Rostislav: Stará města, panelová sídliště a denní tisk, 1960–1989
 • KUČA, Karel: Panelová sídliště mezi panelofobií a panelofilií

Materiálie, studie

 • KRACÍK, Matyáš, KŘÍŽOVÁ, Hedvika, SCHRÁNILOVÁ, Anna: Palác kultury v Praze, jeho historie, architektura, umělecká výzdoba a památkový potenciál 35 let po výstavbě
 • ŠUBRTOVÁ, Anna: Iniciativy za zachování starobylého rázu Litomyšle před první světovou válkou

Semináře, konference, akce

 • TICHÁ, Jana: Výsledky druhého ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2014
 • ŠTULC, Josef: 50 let založení ICOMOS
 • TITTL, Filip, KUBÁNKOVÁ, Jana: Výzkumný projekt a mezinárodní konference Sídliště, jak dál? 

Recenze

 • ŘEPKOVÁ, Hana: Tři knihy o sídlištích
 • KOKEŠ, Václav: Kniha o sídlišti Solidarita.
 • KOKEŠ, Václav: Monolith Controversies – sídliště exotická, a přesto
 • SCHEUFLER, Pavel: Metodika Digitální a digitalizované fotografie

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)