Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2010

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

212

ISBN:

978-80-87104-75-0

catalog printed-publication

300 Kč

in stock

Buy
Publikace přináší příspěvky z konference pořádané u příležitosti šesti set šedesátého výročí založení hradu Karlštejna. Vzhledem k výjimečnosti památného místa se zde autorsky sešli významní historici, archeologové, historici umění, restaurátoři a památkáři, aby ve svých příspěvcích veřejnosti představili výsledky nejnovějšího bádání, získané při postupně probíhající konzervaci a restaurování umělecké výzdoby této významné památky.
Obsah:
 • Josef Štulc /Úvod 
 • Jiří Kuthan / K osobnosti a dílu císaře Karla IV.
 • Tomáš Durdík / Karlštejn v kontextu hradní architektury
 • Naděžda Kubů / Karlštejn – vznik a vývoj hradního muzea a jeho proměna v náznakovou interiérovou instalaci
 • Zuzana Všetečková / Krátká úvaha ke karlštejnskému apokalyptickému cyklu
 • Petr Čornej / Hrad mezi králem a stavy
 • Markéta Novotná / Karlštejnská manská soustava
 • Zdeněk Chudárek / Stavební dějiny a funkční proměny hradu Karlštejna ve 14. století
 • David Venclík / Hrad Karlštejn a otázka korunovace českých králů v 19. století
 • Dagmar Martincová / Restaurování na hradě Karlštejně v letech 1981–2008 z pohledu investora
 • Petr Bareš, Jiří Brodský / Problematika a způsoby restaurování schodištních cyklů Velké věže hradu Karlštejna a restaurování nástěnných maleb kaple sv. Kateřiny

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)