Monumentorum Custos 2015

Detailed information

Year:

2016

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

label_resume_language:

English

catalog printed-publication

110 Kč

in stock

Buy

110 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ústí nad Labem

Časopis pro památky severozápadních Čech.
Obsah:

Studie

 • Vít Honys, Jan Kvapil / K ikonografii interiérové výzdoby poutního kostela Nejsvětější Trojice
 • na Gottesbergu u Verneřic
 • Tomáš Brož, Jaroslav Skopec, Jan Leibl / Kostel sv. Kateřiny v Chouči
 • Marta Pavlíková, Alena Sellnerová / Louny avantgardní – vybrané meziválečné realizace
 • Kamil Podroužek, Táňa Šimková / Raně barokní fasády kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech
 • Jaroslav Skopec, Jan Leibl / Kostel sv. Mikuláše v Běsně

Materiálie

 • Lenka Hájková / Otázky interpretace stavby, konceptu vnitřní dispozice a fenoménu profese
 • architektky – ženy ve vztahu k obchodnímu domu Labe v Ústí nad Labem

Obnovy památek

 • Stanislav Flesar / Obnova areálu hradu v Úštěku v poválečné historii

Semináře, konference, akce

 • Karel IV. na zakázané stezce. Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice (Michaela Ottová)
 • Výstava Cesta kolem světa. Fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929 (Marta Pavlíková)
 • Vinzenz Luksch, Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, díl I. (Antonín Kadlec)
 • Skryté poklady z ústeckých vil, výstava v atriu zámku v Krásném Březně (Tereza Peerová)
 • Milešov, barokní krajina pod Milešovkou (Antonín Kadlec, Kamil Podroužek)

Summary

Seznam autorů recenzovaných článků (studie, materiálie)

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)