Rekonstrukce domu Kalich v Litoměřicích

Unikátní jehlancová střecha vrcholící vyhlídkovou bání ve tvaru kalicha dala litoměřickému domu své přízvisko.

Městský dům č. p. 15/7 s vyhlídkovou terasou ve tvaru kalichu byl postaven v 1. polovině 16. stol. a přestavěn v letech 1570-1580 pro měšťanskou rodinu Mrázů z Milešovky, jak připomíná erb na sedátkovém portálu v podloubí. Mrázové zde zastávali úřad perkmistrů hor viničných a městských radních a ve věži Kalichu se konala zasedání městské rady. Od roku 1655 je dům ve správě města. V roce 1834 dům prošel empírovou přestavbou a v roce 1877 bylo v přízemí umístěno první zdejší muzeum. Dnes v domě sídlí Městský úřad a Informační centrum, které je zároveň vstupní branou pro návštěvu věže. Ta je pravděpodobně nejvýchodněji dochovaným příkladem tohoto zajímavého architektonicky svébytného stavebního řešení, navíc dochovaného v autentické tvarové podobě i vnitřní konstrukci. Dokládá vysoké aristokratické ambice, neváhající pro svou reprezentaci zvolit stavbu v Čechách naprosto neobvyklou a v širším okolí vyhrazenou prakticky pouze nejvyššímu šlechtickému prostředí.

Poslední větší stavební úpravy zde proběhly na počátku 50. let minulého století, nyní prochází obnovou historický krov domu, a to pomocí tradičních technologií. Město spolupracuje s Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP a tesařstvím Čenda na rekonstrukci, jejíž součástí je také speciální technika máčení konstrukčního dřeva ve stojaté i tekoucí vodě, díky čemuž pak lépe odolává dřevokaznému hmyzu a zůstává pružné. Dřevo se po třech měsících máčení v zahořanském rybníku a pod jezem u Českých Kopist na konci července splavilo po Labi do Litoměřic. Jedná se o metodu uvázání do vorů, kterou používali už původní stavitelé. Následné otesání dřeva z rozebraných vorů probíhalo přímo na náměstí, kde mohli kolemjdoucí přihlížet této tradiční metodě. Po dokonalém vyschnutí trámů bude oprava krovu a střechy dokončena v následujícím roce.

Na konci června byl při opravě vyhlídkové věže objeven v podlaze půdy vzácný trám s renesančními a raně barokními malbami s rytými ornamenty, jehož stáří je datováno až do první poloviny 16. století. Více než pětimetrový trám bude restaurován přímo na místě, dendrochronologicky prozkoumán a následně zde bude i vystaven.