Žatec zopakoval své vítězství v krajské soutěži o titul Historické město roku 2019

Žatec - náměstí Svobody

Titul Historické město roku se uděluje celostátnímu vítězi soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst a soutěž o jeho nejlepší zpracování každoročně vypisuje Ministerstvo kultury, které je spolu se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Ministerstvem pro místní rozvoj zřizovatelem této Ceny.

Stejně jako loni byla soutěž velice vyrovnaná díky účasti dvou silných kandidátů - Žatce a Kadaně.  Tato dvě města jsou již tradičně vnímána jako vzorová v péči o svůj památkový fond a každoročně to stvrzují řadou aktivit při obnově nejen kulturních památek, ale i při obnově infrastruktury města, pořádáním společenských akcí s regionálními tradicemi či podporou turistiky. Nicméně, byť s minimálním rozdílem v součtu bodů, nakonec obhájil loňské vítězství opět Žatec.

MPR Žatec (vyhlášena již 1961) se nachází v historickém středu města, jejím účelem je chránit historickou podobu středověkého města. MPZ (vyhlášena 2003) pak navazuje na MPR s účelem ochrany objektů z přelomu 19. a 20. století souvisejících s pěstováním a zpracováním chmele.

Mezi nejzásadnější obnovy nemovitých kulturních památek Žatce patřily v roce 2019 ty, jejichž obnova byla či je financována z programu IROP, ze kterého bylo jen v tomto roce čerpáno více než 108 miliónů korun. Patří mezi ně pokračující obnova radnice čp. 1 na náměstí Svobody, obnova domu čp. 85 na Žižkově náměstí, který bude využíván jako Muzeum pivovarnictví Žatecka, obnova unikátního Mederova domu čp. 102 a rekonstrukce synagogy a rabínského domu. Stavební obnova a péče se však nesoustředila pouze na kulturní památky, ale obnovovány jsou také za podpory města (prostřednictvím Fondu regenerace města) běžné stavby na území MPR a MPZ.

Péče je také věnována revitalizaci a oživení veřejných ploch. V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce Nerudova náměstí v MPZ. K oživení centra města přispělo otevření terapeutické kavárny v domě čp. 53 a nového informačního centra v přízemí domu čp. 149.  Významným prvkem technické infrastruktury je umístění podzemních kontejnerů v ulicích Poděbradova a Dlouhá.

Dlouhodobým cílem města je zápis na seznam UNESCO, již v roce 2007 byla Zóna technických památek chmelařství zařazena na jeho Indikativní seznam. Památkové péči je tedy věnována maximální pozornost, k čemuž napomáhá činnost komise výstavby a regenerace MPR a MPZ MÚ Žatec a pracovní skupina pro UNESCO (Steering Group).

Město Žatec je tedy vítězem krajského kola a postupuje do kola celostátního, jehož vítěz získá, kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu 1 000 000 Kč. Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2020, tradičně u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.