Nová Ves u Nového Města na Moravě se stala Vesnicí roku 2023 v Kraji Vysočina

Nová Ves u Nového Města na Moravě se stala Vesnicí roku 2023 v Kraji Vysočina, foto: Stanislav Vohryzek

Ve čtvrtém květnovém týdnu probíhalo v Kraji Vysočina hodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku. Jedenáctičlená porota navštívila všech 15 přihlášených obcí, které se představily v rámci dvouhodinových prezentací. Na výběru vítěze se rovněž podílelo telčské pracoviště Národního památkového ústavu. Zvítězila obec Nová Ves u Nového Města na Moravě na Žďársku.


„Nová Ves ve své prezentaci předvedla svůj bohatý společenský život, na kterém se všestranně podílí i mládež, péči o životní prostředí v obci a spolupráci s místním zemědělským podnikem“, konstatuje Stanislav Vohryzek z telčského pracoviště Národního památkového ústavu, který byl jedním z porotců soutěže.

Nová Ves u Nového Města na Moravě má na svém kontě z minulosti Bílou stuhu z roku 2006 i 2016, Modrou stuhu z roku 2019, Oranžovou stuhu za rok 2022 a nespočet diplomů. U obce komise pozitivně hodnotila její dlouhodobý rozvoj a bohatý spolkový, sportovní a kulturní život, péči o veřejná prostranství a obecní majetek. Obec je aktivní při čerpání dotačních titulů a současně se snaží využívat místních zdrojů, spolupracovat s místní farností, zemědělci i podnikateli. Nastavená koncepce rozvoje obce a její postupné naplňování směřuje k vyváženému rozvoji území ve všech oblastech. V obci byla na první pohled zřejmá velká míra pospolitosti a soudržnosti obyvatel. 

Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice Kraje Vysočina roku 2023:

Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou                                 

Modrá stuha – za společenský život
Obec Štěměchy, okres Třebíč
 
Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec Dlouhé, okres Žďár nad Sázavou

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec Veselá, okres Pelhřimov

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec Smrčná, okres Jihlava
 
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec Číměř, okres Třebíč
 
Cena Vesnická knihovna Kraje Vysočina roku 2023
Obec: Sněžné, okres: Žďár nad Sázavou
 
Diplom za příkladnou péči o krajinu
Obec: Bohuslavice, okres: Jihlava
 
Diplom za rozvoj sportovních aktivit pro děti a mládež
Obec: Čáslavice, okres: Třebíč
 
Diplom za rozvoj sportovního areálu
Obec: Litohoř, okres: Třebíč
 
Diplom za práci s mládeží
Obec: Polnička, okres: Žďár nad Sázavou

Diplom za vzorné vedení kroniky
Obec: Veselý Žďár, okres: Havlíčkův Brod
 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova: 
 
Kategorie A – obnova a rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
Obec Vilémovice: Kaple sv. Jana Nepomuckého, okres: Havlíčkův Brod
 
Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Obec Radňovice: Kulturní dům, okres: Žďár nad Sázavou
 
Kategorie C – nové venkovské stavby
Město Ždírec nad Doubravou: Hasičská zbrojnice, okres: Havlíčkův Brod

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.