Památkáři hledají nového kolegu či kolegyni na atraktivní pozici

Lannerův dům, sídlo ÚOP v Telči

Telčské pracoviště Národního památkového ústavu vyhlásilo 3. května 2023 výběrové řízení na místo památkáře či památkářky se zaměřením na oblast průzkumů a operativní dokumentace kulturních památek a jiných historicky významných objektů. Tato pozice je sice poměrně náročná, ale patří také k těm nejatraktivnějším, neboť nabízí příležitost být u celé řady zajímavých objevů. Přihlášky je možné odevzdat jak elektronicky, tak analogově do 22. května.

V minulosti býval o tuto pozici veliký zájem, ač klade nemalé požadavky na schopnosti uchazeče, který by se měl umět orientovat jak v dějinách architektury, tak ovládat praktickou stránku staveb. Zato ale nabízí možnost dostat se na místa, která jsou běžně nepřístupná, dotknout se mnohasetleté historie a občas učinit i nějaký ten zásadní objev. V tom spočívá ona atraktivnost“, konstatuje ředitel územního odborného pracoviště v Telči Ing. Libor Karásek.

Pracovní náplň tvoří především dokumentace kulturních památek a jiných historických staveb, její další zpracování, archivace a analýza, případně intepretace získaných materiálů. Operativní průzkumy staveb jsou zadávány dle aktuálních potřeb garanty či specialisty památkové péče. Výstupy získané při průzkumu pak pomáhají rozšířit nebo aspoň doplnit znalosti o historickém vývoji stavby a přispívají ke stanovení adekvátního postupu při její obnově. Jedná se nejčastěji o sondážní či zjišťovací akce, zda se v dotčeném objektu nalézají staré nebo původní historické vrstvy a konstrukce, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, chránit je a případně je ošetřit.

„Tím je tato činnost pro památkovou péči klíčová“, myslí si Miloslav Záškoda, vedoucí odboru evidence a dokumentace. A dodává: „Nejčastěji se jedná o průzkum stratigrafie omítkových a barevných vrstev, abychom při rekonstrukcích, lokálních vysprávkách omítek nebo instalacích rozvodů nepřišli například o cennou středověkou nástěnnou malbu. Takové objevy pak mohou odhalit leccos ze skryté historie památek i jejich mnohem starší původ.“

Místo výkonu práce se nalézá v Telči, konkrétně v tzv. Lannerově domě, bývalém jezuitském dispenzáři, taktéž kulturní památce po recentní komplexní rekonstrukci.

„Jsme si vědomi toho, že Telč stojí trochu na periferii, ale na druhou stranu toto negativum vyvažuje kultivované pracovní prostředí, vynikající odborné zázemí, velice slušné vybavení, dobrý, převážně mladý kolektiv a osobní přístup a také lákadlo v podobě vstupů gratis na všechny hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu“, uvažuje na závěr Miloslav Záškoda, na kterého se v případě jakýchkoli dotazů mohou uchazeči bez váhání obracet.
Kontakt: Mgr. Miloslav Záškoda, mob.: 608 705 584, e-mail: zaskoda.miloslav@npu.cz