Publikační činnost

Macků, P. 2021: Využívání bezpilotních dálkově řízených systémů v archeologii a památkové péči v prostorech měst a obcí – správné legislativní postupy. Studia Archaeologica Brunensia 2/2021, volume 26, Brno, 115-128.

Macků, P. 2022: Využití dronů v archeologii a památkové péči jako nástroj monitoringu a dokumentace kůrovcové kalamity na příkladu Kraje Vysočina. Zprávy památkové péče, roč. 82, č. 3, 455-483.