Památkáři vydali novou publikaci Vilové zahrady Otokara Fierlingera

Národní památkový ústav prostřednictvím Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vydal koncem roku 2016 publikaci, jenž se zabývá tvorbou československého zahradního a krajinářského architekta Otokara Fierlingera. Autor Roman Zámečník knihu i dílo Otokara Fierlingera představí 7. března 2017 v areálu brněnské vily Stiassni.

Otokar Fierlinger (1888–1941) byl československý zahradní a krajinářských architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog nauky o stavbě měst. Kniha mapuje Fierlingerův životní příběh i jeho tvorbu v oblasti rodinného bydlení.

Hlavní část publikace je věnována Fierlingerově tvůrčí činnosti, která byla výrazně vzdálena od tehdejší běžné československé zahradně-architektonické produkce. Dokladem jeho nadčasové práce je řada zahrad, které sám navrhl a následně i publikoval ještě za svého života. Většina z jeho navržených a realizovaných zahrad se zachovala do současnosti a jsou chráněny jakou součást národního kulturního bohatství České republiky. Otokar Fierlinger oplýval znalostmi z historického vývoje zahradního umění, které velmi dobře využil při obnově několika historických zahrad, například při rekonstrukci barokní zahrady Černínského paláce v Praze, i při obnově renesanční zahrady u Letohrádku královny Anny na Pražském hradě.

„Vilové zahrady patří obecně k velmi ohroženému segmentu zahradního umění, což plyne zejména z její funkce – zahrada určená rodinnému bydlení,“ uvedl autor knihy Roman Zámečník.

V knize jsou popsány například zahradní úpravy souboru vil v Sezimově Ústí, rozsáhlá zahrada u letního sídla podnikatele v oboru farmacie a kosmetiky Františka Schnöblinga ve Strančicích, podnikatele Alexandra Schücka a spisovatele Františka Langra v Praze. Dále je pozornost věnována zahradám v Jevanech.

Do povědomí veřejnosti se Fierlinger zapsal zejména pracemi pro Edvarda Beneše a další státníky v Sezimově Ústí. Tam po celá třicátá léta pracoval na ojedinělém zahradním konceptu obklopujícím tři venkovské vily, jejichž mnohahektarové zahrady byly vzájemně propojeny.

Přednáška i představení knihy se uskuteční v přednáškové budově Metodického centra moderní architektury v Brně (areál vily Stiassni) v úterý 7. března v 17 hodin.

Publikaci lze zakoupit přes e-shop Národního památkového ústavu a osobně v sídle kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu (Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1) nebo objednat na dobírku (kontakt: Mgr. Petra Zelinková, zelinkova.petra@npu.cz, mobil: +420 775 442 269). Více informací naleznete ve zprávě Památkáři vydali novou publikaci Vilové zahrady Otokara Fierlingera.


Kontakt a informace:

Ing. Roman Zámečník, Ph.D., NPÚ, ÚOP v Brně, mobil: +420 724 803 357, e-mail: zamecnik.roman@npu.cz

Mgr. Petra Zelinková, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ, ÚOP v Kroměříži, tel.: +420 775 442 269, +420 573 301 435, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz


Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži je jedním ze tří metodických center Národního památkového ústavu, je součástí kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu a představuje multioborové centrum pro oblast péče o historické zahrady a parky v České republice. Prostřednictvím vzdělávacích a volnočasových aktivit prohlubuje znalosti historie a rozvoje zahradního umění, posiluje obecné mínění o zahradní kultuře a architektuře, rozvíjí zahradní kultivovanosti široké veřejnosti. Poskytuje konzultace odborné veřejnosti, majitelům a správcům památek zahradního umění, vydává metodiky zaměřené na památky zahradního umění a na problematiku jejich obnovy. Metodické centrum naplňuje cíle provozní fáze projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (NCZK). Veškeré informace o činnosti centra a projektu NCZK jsou k dispozici na www.nczk.czFacebooku: Národní centrum zahradní kultury.

Fotografie ke stažení