Výstavy

A co je pod Vaším domem?

Výstava o objevech archeologie

Jednou z odborných činností, které vykonává brněnské pracoviště NPÚ, je provádění záchranných archeologických výzkumů. Vzhledem ke kapacitě pracoviště se jedná povětšinou o menší akce, často realizované ve spolupráci s ostatními archeologickými institucemi. Výběr toho nejlepšího z posledních let prezentujeme formou internetové online výstavy nazvané A co je pod vaším domem?, jejíž název poukazuje zejména na fakt, že popisované archeologické nálezy byly učiněny povětšinou při výstavbě či přestavbě rodinných domů. K nahlédnutí je zde široká paleta nálezů a situací od pravěkých pohřebišť až po nejnovější zjištění ze současných měst a vesnic.

Virtuální výstavu můžete navštívit zde. (PDF, 25 MB)

Seznam panelů:

  • Depot keramických nádob – Kobylnice
  • Hrad Templštejn – Jamolice
  • Osady z doby kamenné – Rozdrojovice, Popůvky
  • Pohřebiště doby bronzové – Hroznová Lhota, Žarošice
  • Pravěké sídliště a pohřebiště – Dambořice
  • Unikátní železný kotel – Znojmo
  • Místo s hrnčířskou tradicí – Kunštát
  • Archeologie v obydlí rychtáře – Sebranice
  • Gotické domy ve městě – Znojmo
  • Vesnice ve městě – Dolní Heršpice

Panely Dědictví a současnost

Jedním z důležitých úkolů odborné organizace státní památkové péče je zprostředkování poznání o památkovém fondu veřejnosti. K plnění tohoto úkolu má dílčím způsobem přispět také zde představená série informačních panelů, které umožňují čtenáři seznámit se s významnými památkami, obnovami a objevy památkové péče v Jihomoravském kraji. Informační panely – postery mohou vidět i návštěvníci sídelní budovy našeho pracoviště, kde jsou na chodbách postery pravidelně obměňovány s ohledem na aktuální dění v oboru. Věříme, že lepší poznání památek může vést ke kvalitnější péči o ně – kdo pozná památkové hodnoty, zpravidla je neničí.

01 – Hradby Hustopeče

02 – Zámek Hajany

03 – Zámeček Porz

04 – Zámek Lednice

05 – Most přes řeku Dyji v Bulharech

06 – Jantarový oltářík SZ Rájec nad Svitavou

07 – Kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově

08 – Oranžerie a hrnčírna v Lomnici

09 – Kostel svatého Josefa v Brně

10 – Fasády zámku v Miroslavi: Od gotiky k renesanci

11 – Obnova obchodních prostor, Masarykova 4, Brno

12 – Zámek Slavkov

13 – Nálezy zahradních lemovek v Lomnici

14 – Synagoga Mikulov: památková rekonstrukce zaniklého svatostánku aronu ha-kodeš

15 – Evangelický kostel ve Vanovicích

16 – Obnova zahrady vily Stiassni

17 – Synagoga Mikulov: celková obnova v roce 2013

18 – C. k. vojenská pekárna v Brně

19 – Obnova městského parku na brněnském Špilberku

20 – Jevišovice – předzámčí Starého zámku

21 – Radniční věž ve Znojmě: historie, průzkumy a návrh obnovy

22 – Zámek Strážnice

23 – Palác Morava, Brno

24 – Proměny vesnických staveb v Lednicko-valtickém areálu

Opravy pomocí hliněných technologií na území jižní Moravy

V oblasti lidového stavitelství je pro Jihomoravský kraj charakteristická zděná zástavba s převahou hliněného materiálu v nejrůznějších podobách. Od poloviny 20. století však postupně zanikly praktické dovednosti starých řemeslníků i hospodyň a práce s hlínou se vytratila také při opravách kulturních památek. Znovuoživení hliněných technologií při památkových obnovách nastalo v posledním desetiletí 20. století a díky nepřetržité badatelské práci a trvalému úsilí jihomoravských „hlínařů“ ve sféře praktických dovedností, se staly hliněné technologie při opravách tradičních lidových staveb opět běžnou záležitostí. Zájemci o jihomoravské vesnické hliněné stavby se mohou účastnit veřejných workshopů, které společně s vybranými památkovými obnovami představují následující výstavní panely, které byly vyhotoveny k příležitosti metodického dne Cihla a její matka hlína pořádaného NPÚ, ÚOP v Brně v roce 2015.

Umění číst krajinu

Vycházíme z přesvědčení, že znalosti přírody a krajiny, bez nichž by člověk jen těžko přežil, a které byly vlastní našim předkům, je třeba zachovat. V celoročním projektu UMĚNÍ ČÍST KRAJINU jsme se učili rozpoznávat stopy po tradičním hospodaření na polích, pastvinách, v lesích, rozpozvávali stopy po pohybu lidí i vody, achychom je mohli chránit.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.