O nás

Územní odborné pracoviště v Brně je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností v Jihomoravském kraji. Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný památkový dohled.

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů příslušných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům nejen památkově chráněných objektů. Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou nebo vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětů, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví.

Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu, vydáváme odborný sborník Památková péče na Moravě – Monumentorum Moravie tutela a další odborné publikace, pořádáme přednášky, metodické dny pro odborníky a workshopy lidové architektury pro veřejnost.

Od počátku roku 2015 je součástí našeho pracoviště Metodické centrum moderní architektury v Brně, které sídlí v areálu vily Stiassni v Brně-Pisárkách. Zaměřuje se na průzkum, dokumentaci a obnovu památek architektury 20. století, poskytuje služby badatelům a dalším zájemcům, spravuje odbornou knihovnu a depozitář s ukázkami dobových stavebních prvků a zařízení. Pořádá konference a semináře, přednášky a výstavy. Podrobnější informace o jeho činnosti najdete v sekci Metodické centrum na těchto stránkách a na Facebooku.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Taťána Bráblíková

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 216, 773 759 285
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504