Vodní elektrárna, Liberec-Rudolfov

Vodní elektrárna Rudolfov reprezentuje typ technické památky, tvořené nejen vnější schránkou, ale celým souborem objektů včetně technologie. Památková hodnota tak nespočívá pouze v samotné budově elektrárny od renomovaného architekta Artura Payra, ale především v intaktně dochovaném komplexu stavební, mechanické a zčásti i elektrické části celého vodního díla, realizovaného v letech 1925–1929. Od roku 2014 je areál vodního díla kulturní památkou registrovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 105393.

Více informací naleznete v aplikaci Památkový katalog nebo na připravovaném informativním letáku, který doplňuje ediční řadu projektu Prezentace památek. Jeho elektronickou verzi si můžete prohlédnout zde: