Oddělení evidence, dokumentace a informací

V rámci oddělení je zpracovávána agenda související s vedením, správou a evidencí Ústředního seznamu kulturních památek v části nemovité i movité na území Libereckého kraje. Zabýváme se terénní dokumentací a zpracováním odborných výstupů. Na chodu oddělení se podílí referát evidence nemovitých památek a referát evidence movitých památek.

  • zabýváme se vedením, správou a evidencí Ústředního seznamu kulturních památek v části nemovité i movité na území Libereckého kraje
  • přípravujeme podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za nemovitou nebo movitou kulturní památku
  • zpracováváme nově vzniklé a aktualizujeme stávající evidenční listy nemovitých či movitých kulturních památek včetně mobiliárních fondů
  • provádíme základní průzkumy a dokumentace památkového fondu včetně přípravy podkladů odborných vyjádření
  • podílíme se na Integrovaném systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)
  • v návaznosti na každodenní praxi se věnujeme vědecko-výzkumné, publikační a přednáškové činnosti
  • poskytujeme územně analytické podklady pro potřeby územního plánování

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Martin Ouhrabka

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 485 222 418, 602 104 797
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Liberci
Jablonecká 642/23, Liberec 46001